Щодо перемін у бутті людини
24.05.2013

    Людина знала про цілісність всього і про єдині й непорушні закони Всесвіту, які відносила до органічних і неорганічних складових Природи, що діють поза її волею, але доступні розуму. Вона завжди вміло ними користувалася. Все ж інше, що виходило не від Природи, сприймала як архетипи, звичаї, традиції і настанови кожного народу.

    У її світосприйнятті і розумінні свого земного життя відбудуться переміни лише тоді, коли знову повернеться до природно-істинних знань. Тоді відновиться у неї й володіння надмогутньою інтуїцією, в тім числі духовною, стане вона насправді сприймати себе багатомірною сутністю і дійсною частинкою оточуючої реальності.    

 

 

                                                                                 Михайло  Гречка 

                                                                       керівник геополітичного Центру

                                                                         «Євро-Азія» - III тисячоліття»