Магістеріум
23.08.2012

На початку 2012 р. “Центром «Євро-Азія» - ІІІ  тисячоліття” створена установа синергетичних досліджень “Magisterium”, що ставить за мету показувати й надавати зовнішньому колу те, що лишилося непомітним та поза його увагою. 

 

 

 
Духосфера
09.01.2013

 

Тепер, мій друже-співвітчизнику, повернуся до того, що називав я Духосферою. Цей тонкоенергетичний трансцендентний простір зі своїми рівнями (горизонтами) Буття – реальність іншого світу - не раз згадував я у попередніх листах. Незважаючи на те, що людина мешкає не в одній зримій природі, але й у незримій - духовному світі, він все ще лишається недоступним її звичному фізичному сприйняттю. Проте змінюючи свій енергостан (енергоритм), вона може мати дотик до нього, сприймати його і навіть контактувати з вищими його рівнями. Тобто дещо все ж пізнала про нього, тому змогла зрозуміти: все те, що їй зриме – не весь світ. Сприяли його розумінню і ті її здатності, що лишилися від першопредків. Завдяки їм вона прийшла також до висновку, що душа її,  як надтонка матерія іншого виміру, не може існувати в тілі, полишати його, а потім знову  повертатися в нього. То – навіяне і хибно привнесене. Насправді, Душа за межами її тілесної оболонки, і не де-небудь, а саме в могутнішому над силами матерії духовному (сакральному) світі, де не має «дикості егоїзму і біржового варварства». Тобто в просторі Духосфери, обширі незримої її стихії, звідкіля черпає й для себе життєву силу - вітальну енергію.

 
Про незриму плазму як матрицю воскресіння
04.09.2015

Про зриме і незриме, і саму людину…

 

Тепер запитаю самого читача: невже в кінці життя людини всьому кінець? Звісно, скаже. Коли ні, то що після нього? – запитає й він. Безумовно, відповіді ще не має, але вічно такого не може бути, бо життя людини не лише одні органічні процеси, пов’язані з її тілом. Є й неорганічні. Тож в чому сенс життя і смерті? Що, коли остання насправді несе не кінець всьому, а необхідну Природі переміну й іншу природну мудрість? Адже існує єдність нижчого і вищого, матеріального і духовного… Як не як, все воно потребує поглиблених наукових досліджень. Разом з тим, людський розум, розпізнаючи зовнішній світ, безсилий проникати в інший - духовний. Тому й понині вона лише здогадується, що в самій ній існує невидимий загадково-утаємничений світ, але для чого він, що собою являє – не знає. Тож не буде зайвим, коли викажу свою думку щодо цього і про особливий зв'язок земного людського буття з вищим його рівнем - неземним.