Щодо перемін у бутті людини
24.05.2013

    Людина знала про цілісність всього і про єдині й непорушні закони Всесвіту, які відносила до органічних і неорганічних складових Природи, що діють поза її волею, але доступні розуму. Вона завжди вміло ними користувалася. Все ж інше, що виходило не від Природи, сприймала як архетипи, звичаї, традиції і настанови кожного народу.

    

 
Щодо буття і можливостей людини
14.06.2016

Людина народжується у двох своїх суттях: плоті і дусі. Тому природно отримує дві головні основи для свого буття – плотську (матеріальну) і духовну. Саме від них залежать її думи і уяви про життя, поступки і дії. Коли матеріальна основа людині ніби добре й зрозуміла, проте вона проявляється їй здебільше спотвореною або викривленою, як плід вже з нав’язаним, в т.ч. з відповідними правилами і законами. Тому вимушена й крутитися «як білка в колесі», не дбаючи про іншу – духовну.